Reference stavební činnosti

Referenční stavby v oboru vodohospodářské stavby - ČOV

ČOV Karviná – rekonstrukce ČS surového kalu

investor:                      Wambex, spol. s r.o. Hranice

informace:                  p. Rudolfová, jednatelka, tel. 581 601 895

finanční objem:           915 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2008

Instalace odstředivky v ČOV Opava

investor:                      KUNST, spol. s r.o. Hranice

informace:                  p. Žůrek, tel. 581 699 959

finanční objem:           1 594 074,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2009

Rekonstrukce česlí v dešťové zdrži ČOV Frýdek-Místek

investor:                      Wambex, spol. s r.o. Hranice

informace:                  p. Rudolfová, jednatelka, tel. 581 601 895

finanční objem:           758 900,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2008

ČOV Frýdek-Místek  –  intenzifikace odvodňování kalu

investor:                      Wambex, spol. s r.o. Hranice

informace:                  p. Rudolfová, jednatelka, tel. 581 601 895

finanční objem:           1 600 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2007

Rekonstrukce ČOV Kopřivnice  pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing. Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           31 000 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2003 - 2004

Rekonstrukce ČOV Nový Jičín pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing.  Tlolka, ředitel, tel. 596 697 111

finanční objem:           54 500 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2003 – 2004

Rekonstrukce ČOV Frýdek-Místek  pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing. Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           32 000 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2006

Rekonstrukce ČOV Příbor  pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing. Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           27 000 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2006 - 2007

Rekonstrukce ČOV Opava  pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing. Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           12 000 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2007 - 2008

Rekonstrukce ČOV Karviná  pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing. Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           3 000 000,-  Kč bez DPH

termín provedení:       2008

Referenční stavby v oboru pozemní stavitelství

Rekonstrukce obytného domu pro Město Petřvald

investor:                      Město Petřvald

informace:                  Ing. Holeček, starosta, tel. 596 541 468

finanční objem:           27 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2001 - 2002

Stavební úpravy stravovacího provozu školní kuchyně SOŠ a SOU v Ostravě – Porubě

investor:                      MAVA s.r.o.

informace:                  Ing. Jiří Válek, jednatel, tel. 596 783 677

finanční objem:           23 300 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2002

Rekonstrukce provozní budovy  ČOV Kopřivnice

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing.  Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           31 000 000,- tis. Kč bez DPH

termín realizace:         2002 -  2003

Stavební úpravy plaveckého bazénu SOŠ a SOU v Ostravě – Porubě

investor:                      Střední odborná škola

informace:                  Ing. Maresz, ředitel školy, tel. 596 909 111

finanční objem:           33 400 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2003

Výstavba a rekonstrukce ČOV Nový Jičín pro SmVaK Ostrava

investor:                      SmVaK a.s. Ostrava

informace:                  Ing.  Tlolka, ředitel kanalizací, tel. 596 697 111

finanční objem:           54 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2003 – 2004

Sportovní areál Petřvald, okres Karviná - 1.etapa + 2. etapa

investor:                      Město Petřvald

informace:                  Ing. Holeček, starosta, tel. 596 541 468

finanční objem:           35 300 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2006 – 2007

Nadzemní vodojem Petřvald, okr. N.Jičín

            investor :                     Město Ostrava

            informace :                 ing. Frajt

            finanční objem :          28 000 000,- Kč bez DPH

            termín realizace :        2008

Rekonstrukce zdravotního střediska Paskov (16/09)

            investor :                     Obec Paskov

            informace :                 Ing. Pauk, tel. 558 671 118

            finanční objem :          4 448 000,- Kč bez DPH

            termín realizace :        2009

Obchodně servisní středisko Phoenix Zeppellin, pobočka Ostrava

            investor :                     Phoenix – Zeppellin, spol. s r.o.

            informace :                 ing. Štěpanda, tel. 602 616 831

            finanční objem :          58 500 000,- Kč bez DPH

            termín realizace :        2009 - 2010 

Referenční stavby v oboru vodohospodářské stavby - kanalizace

Výstavba kanalizace Martinov, vč. veřejných částí přípojek o obnovy komunikací pro městský obvod Martinov

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  p. Plaček, starosta, tel. 599 426 105

finanční objem:           31 600 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2001 - 2003

Výstavba a rekonstrukce kanalizací v městských obvodech statutárního města Ostravy    v celkové délce 4200 bm

investor:                      OVaK a.s.

informace:                  Ing. Láznička, generální ředitel, tel. 597 475 111 

finanční objem:           35 100 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2001 - 2004

Výstavba kanalizace ul. Bělská pro obec Paskov

investor:                      Obec Paskov

informace:                  Ing. Pauk, starosta, tel. 558 671 118

finanční objem:           38 800 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2002 - 2004

Výstavba kanalizace v obci Vřesina, včetně výstavby chodníků a úpravy komunikace pro Obec Vřesina

investor:                      Obec Vřesina

informace:                  p. Holušová, starostka obce, tel. 556 425 829

finanční objem:           31 500 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2002 - 2004

Kanalizace Ostrava – Hrabová – 3. Stavba, vybudování kanalizačních stok

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Levický, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           27 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2003 - 2004

Odkanalizování městského obvodu Ostrava – Krásné Pole, 1. etapa, 1. a 2. část, vč. odvodnění vozovky a zpracování realizační dokumentace

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  p. Rataj, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           21 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2003 – 2004

Kompletace kanalizačních sběračů v Ostravě  –  výstavba sběrače D VI Krásné Pole

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  p. Rataj, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           35 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2003 - 2004

HLA – likvidace odpadních vod

investor:                      HLA, s.r.o.

informace:                  p. Hilscher, jednatel, tel. 597 440 711

finanční objem:           27 900 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2005 - 2006

Rekonstrukce kanalizace ulice Domovská

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Frait, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           15 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2006 - 2007

Výstavba Kanalizace Šenov

investor:                      Město Šenov

informace:                  Ing. Blažek, místostarosta, tel. 596 805 931

finanční objem:           75 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2006 - 2007

Rekonstrukce kanalizace ul. Korunní - II. etapa

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Janus, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           22 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2007

Výstavba kanalizace a čerpací stanice Háj ve Slezsku

investor:                      Háj ve Slezsku

informace:                  Mgr. Josef Kimpl starosta, tel. 553 773 322

finanční objem:           42 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2007 - 2008

Rekonstrukce kanalizace ul. Dělnická – II.etapa

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                   Ing. Noga, investiční odbor, tel. 596 281 111   

finanční objem:           18 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008

Rekonstrukce a výstavba kanalizace Krásné Pole

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                   Ing. Noga, investiční odbor, tel. 596 281 111   

finanční objem:           21 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008

Výstavba kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikací v obci Velká Polom

investor:                      Trade Hammer

informace:                   Ing. Švidrnoch, tel. 731 142 130   

finanční objem:           21 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008

Výstavba kanalizace a vodovodu

investor:                      OKD Rekultivace a.s.

informace:                   Ing. Fibinger, obchodní ředitel, tel. 602 517 415   

finanční objem:           42 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008 - 2010

Výstavba kanalizace, vodovodu, vodojemu Průmyslová zóna Mošnov

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Frajt, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           142 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2008 - 2009

Výstavba kanalizace obce Starý Jičín, okr. Nový Jičín

investor:                      obec Starý Jičín

informace:                   Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta, tel. 556 752 581   

finanční objem:           42 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008 - 2009

Výstavba kanalizace a čerpací stanice Polanka nad Odrou

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                   p. Kaspřík, starosta, tel. 725 141 019   

finanční objem:           29 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008 - 2009

Opava – Jaktař – odkanalizování obce Stará silnice

investor:                      Aquallia infraestructuras inženýring, s.r.o.

informace:                   Ing. Dolínek - ředitel, tel. 596 658 223   

finanční objem:           13 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008 - 2009

Výstavba technické infrastruktury pro bytové domy – Ostrava, ul. Provaznická

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Frajt, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           17 000 000,- Kč bez DPH

termín provedení:       2008 - 2009

Plošná kanalizace Michálkovice – ZŠ

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Frajt, investiční odbor, tel. 596 281 111

finanční objem:           7 500 000,- Kč bez DPH

            termín provedení:       2008 – 2009

Referenční stavby v oboru vodohospodářské stavby - vodovody

Realizace technické infrastruktury pro výstavbu RD v obci Horní Lhota – výstavba plynovodu, vodovodu, kanalizačních řádů, veřejného osvětlení a příjezdových komunikací

investor:                      Obec Horní Lhota

informace:                  Ing. Berger, starosta, tel. 553 770 141

finanční objem:           22 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2002 - 2004

Přeložka oblastního vodovodu Doubrava – DN 800, tvárná litina

investor:                      OKD a.s.

informace:                  p. Wasniowski, tel. 776 240 679

finanční objem:           66 300 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2005

Provedení přeložek oblastního vodovodu DN 600 a DN 500 na stavbě rychlostní komunikace R 48 v Dobré

investor:                      v subdodávce pro STRABAG, a.s.

informace:                  Ing. Morys, tel. 602 788 063

finanční objem:           15 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2005

Přeložka vodovodního přivaděče SmVaK v rámci stavby průmyslové zóny Nošovice v profilu DN600

investor:                      SmVaK a.s. v zastoupení SmVaK – inženýring, s.r.o.

informace:                  Ing. Dolínek, ředitel, tel. 596 658 223

finanční objem:           31 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2006

Bohumín, ul. Šunychelská – rekonstrukce vodovodu

místo plnění:               Bohumín, ul. Šunychleská

investor:                      SmVaK a.s. v zastoupení SmVaK – inženýring, s.r.o.

informace:                  Ing. Dolínek, ředitel, tel. 596 658 223

finanční objem:           12 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2007

Provedení přeložky vodovodu, plynovodu a výstavba kanalizací na stavbě „Severní spoj“

místo plnění:               Ostrava

investor:                      v subdodávce pro Strabag a.s.

informace:                  Ing. Malík, ředitel závodu, tel. 602 786 604

finanční objem:           41 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2007 - 2009

Provedení přeložky oblastního vodovodu DN 1200 na stavbě Hladké Životice

místo plnění:               Hladké Životice

investor:                      v subdodávce pro Metrostav a.s.

informace:                  Ing. Dibon, tel. 724 022 873

finanční objem:           41 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2008

Rekonstrukce vodovodu – ul. Věšínová

místo plnění:               Ostrava

investor:                      Statutární město Ostrava

informace:                  Ing. Noga, tel. 777 288 129

finanční objem:           8 600 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2008

Velká Polom – inženýrské sítě obytná zóna Mlýnek

místo plnění:               Velká Polom

investor:                      TRADE HAMMER s.r.o.

informace:                  p. Melichárek, tel. 731 142 097

finanční objem:           19 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2008

Hypermarket Globus Ostrava – Poruba, Přeložka oblastního vodovodu DN 1000

místo plnění:               Ostrava

investor:                      Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

informace:                   Ing. Dolínek – ředitel, tel. 596 658 223   

finanční objem:           32 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008

Vřesina – úprava tlakových poměrů

místo plnění:               Vřesina u Bílovce

investor:                      Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

informace:                   Ing. Dolínek – ředitel, tel. 596 658 223   

finanční objem:           5 500 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008

Dálnice D47, Přeložka oblastního vodovodu DN 700

místo plnění:              

investor:                      Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

informace:                   Ing. Dolínek – ředitel, tel. 596 658 223   

finanční objem:           26 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:          2008 - 2009

Výstavba kanalizací a vodovodů v rámci stavby „Prodloužená Místecká“

místo plnění:               Ostrava

investor:                      v subdodávce pro Strabag a.s.

informace:                  Ing. Malík, ředitel závodu,  tel. 602 786 604

finanční objem:           62 000 000,- Kč bez DPH

termín realizace:         2008 - 2011

.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Zde se nás můžete na cokoli zeptat či přímo zadat poptávku na konkrétní produkty.

Jméno a příjmení: Město, Ulice, PSČ: Telefon nebo email: Váš vzkaz/poptávka: . .

.